Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2017 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn EVN HANOI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 EVN HANOI cung ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Điện thương phẩm 6 tháng đầu năm đạt 7.540,83 triệu kWh, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2016. Đến hết tháng 6/2017, toàn Tổng công ty đưa vào vận hành 179 công trình lưới điện trung, hạ thế với khối lượng VTTB đưa vào vận hành khoảng: 326km ĐDK; 178km cáp ngầm; 559 Máy biến áp với công suất 268,8 MVA và 549 km đường trục hạ thế...

Những kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của các phong trào thi đua do Công đoàn và chuyên môn của EVN HANOI. Phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức phong phú, đa dạng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung thi đua thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị được giao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ CBCNV. Đăng ký gắn biển công trình thi đua liên tịch với 04 công trình xây dựng đường dây và trạm 110kV. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với 40 sáng kiến cấp hội đồng và 141 sáng kiến cấp tiểu ban đã phát huy hiệu quả tốt được áp dụng vào sản xuất

DSC 0050

Lễ gắn biển TBA 110kV và nhánh rẽ Từ Liêm chào mừng Đại hội công đoàn EVN HANOI lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2017-2022

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN HANOI: “Công đoàn EVN HANOI đóng vai trò hết sức quan trọng, đây là một truyền thống quý báu trong việc phối hợp cùng chuyên môn trong các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế và chính trị được giao, đảm bảo quyền lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ Tổng công ty giao phó. Công đoàn EVN HANOI luôn hướng tới chăm lo cho người lao động, cùng với chuyên môn luôn đồng hành cùng người lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị: trực đảm bảo điện, trực khi nắng nóng, những việc trọng tâm, đột xuất, việc khó”

Trong các tháng cuối năm, Công đoàn EVN HANOI đã phát động Công đoàn trực thuộc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phối hợp tốt với chuyên môn, động viên CNVCLĐ lao động sản xuất, đảm bảo vận hành, cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đời sống của nhân dân; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn EVN HANOI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

(Thu Phương)