An toàn giao thông đang là vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Hưởng ứng tinh thần chung, EVNHANOI đã đẩy mạnh triển khai thực hiện an toàn giao thông tới 100% CBCNV.

EVN HANOI đã ưu tiên thực hiện trang bị mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn cho toàn thể CBCNV lao động khối trực tiếp sản xuất và tiến tới trang bị 100%  CBCNV, thể hiện sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho CBCNV trong toàn Tổng công ty nêu cao tinh thần tự giác chấp hành việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông.

f1b2a028 8c6b 4800 8f06 f439c7b95035 anh trao mu.3

Công ty Điện lực Thường tín cấp phát mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người lao động

Do đặc thù công việc CBCNV lao động trực tiếp thường xuyên sử dụng phương tiện xe máy tham gia giao thông thực hiện nhiệm vụ: sửa chữa bảo dưỡng và kiểm tra đường dây, thực hiện ghi chỉ số công tơ, liên hệ với khách hàng… việc cấp phát mũ bảo hiểm nhằm tăng cường tuyên truyền vận động, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông đến toàn bộ CBCNV EVN HANOI, từ đó mỗi CBCNV tự ý thức được việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là văn minh, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

(Bùi Phương)