Ngày 7/7/2016, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm công tác xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp EVN HANOI giai đoạn 2011 - 2015.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tổng công ty và  lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Hội nghị nhằm tiếp tục cải tiến đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả  trong việc thực thi văn hóa EVN HANOI phù hợp với nhiệm vụ, vai trò  của Tổng công ty trong giai đoạn 2016 - 2020 và các năm tiếp theo, gắn với việc tạo dựng môi trường văn hóa mang đậm tính truyền thống, kế thừa và phát huy nền tảng hiện có, nâng tầm và phát triển tinh hoa văn hóa theo hướng văn minh hiện đại với khẩu hiệu hành động “Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả”.

DSC 0223 1

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

Trên nền tảng văn hóa đã được hình thành và tồn tại trong lịch sử phát triển của Nhà máy đèn Bờ Hồ (nay là Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội), hòa cùng xu thế xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bộ Tài liệu văn hóa EVN HANOI đã kế thừa các nét đẹp truyền thống của các thế hệ thợ điện Thủ đô. Đó là nét văn hoá mang đậm tính truyền thống, phù hợp với đặc thù của ngành Điện và bản sắc văn hoá của Thủ đô Hà Nội, được thể hiện qua phong cách ứng xử nội bộ, ứng xử với khách hàng, qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, qua các hoạt động văn hoá, xã hội, thể dục thể thao...

DSC 0191 1

Đồng chí  Đoàn Đức Tiến - Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công tynhấn mạnh:Giai đoạn 2011 - 2015, EVN HANOI xác định công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng hệ giá trị cốt lõi, gắn mục tiêu với hành động cụ thể hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh lịch sử của EVN HANOI thông các chương trình, kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc phù hợp với điều kiện thực tế, thiết thực và có hiệu quả. Tổng công ty luôn xác định VHDN là công cụ quan trọng và không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp, chính VHDN tạo động lực sáng tạo và phát triển cho mỗi cá nhân, tăng cường sự gắn kết giữa người lao động với lãnh đạo trong việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của EVN HANOI. Các nội dung của tài liệu Văn hóa EVN HANOI được xem là kim chỉ nam, triết lý cho nhận thức và hành động để hướng CBCNV của EVN HANOI đến hành vi ứng xử chuẩn mực, luôn tu dưỡng, học tập hoàn thiện bản thân, phong cách làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, văn minh, thân thiện và lịch sự, cùng chung tay thực hiện sứ mệnh của EVN HANOI, xây dựng hình ảnh Người thợ điện Thủ đô “Trách nhiệm - Trí tuệ - Thanh lịch” và hướng tới “Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả".

DSC 0194 1

(Hoa Việt Cường)