EVN chỉ đạo các đơn vị khẩn trương ứng phó thiên tai, lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung bộ, ngập úng tại một số huyện của TP.Hà Nội và tỉnh Hòa Bình.

Xem chi tiết Công điện số 3695/EVN- AT ngày 31/7/2018 tại đây.

Xem chi tiết Công điện số 5987 CĐ/BCT- PCTT hồi 8h00 ngày 31/7/2018 tại đây.