Để cung cấp điện tuyệt đối an toàn phục vụ kỳ họp Quốc hội thứ 7, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã lập phương án đảm bảo điện trên toàn địa bàn Thành Phố.

Theo đó, EVN HANOI sẽ không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp lưới điện cao, trung, hạ thế từ 0h00’ ngày 18/5/2019 đến hết 24h00’ ngày
15/6/2019; Đồng thời có phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục có dự phòng cho các địa điểm phục vụ kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Những địa điểm đặc biệt quan trọng sẽ được cấp bằng 02 nguồn điện lưới hoặc có máy phát, thiết bị lưu điện dự phòng. Cùng với đó, các trọng điểm như Lăng Bác, Phủ Chủ tịch, Phủ Thủ tướng, các Đại sứ quán, UBND Thành phố, các đài phát thanh và truyền hình, các trung tâm báo chí được đảm bảo điện một cách thường xuyên.

EVN HANOI cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường bố trí lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng sẵn sàng xử lý mọi tình huống trong các ngày diễn ra họp Quốc hội…

Hip

 

Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội bố trí lực lượng tổ chức kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, các đường dây 110kV, 220kV. Đặc biệt, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp cấp cho các trạm 110kV, 220kV trọng điểm, không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến cáp bị vi phạm.

Đối với Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Ba Đình chủ động kiểm tra các trạm biến áp, trạm trung gian, các đường dây trung, hạ thế, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục. Bố trí lực lượng trực vận hành tại các điểm đảm bảo điện, chuẩn bị đầy đủ các máy phát điện sẵn sàng làm việc để dự phòng cho xử lý sự cố. Kiểm tra phương tiện phòng chống cháy nổ tăng cường cho các trạm trọng điểm, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Riêng Công ty Điện lực Ba Đình phối hợp với Văn phòng Quốc hội kiểm tra vận hành hệ thống điện, thử tải máy phát, diễn tập công tác đảm bảo điện…đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và chất lượng.

(Tiến Hiệp)