Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công nhân viên (CBCNV) được nâng cao, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đã tham gia tích cực vào cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015” do UBND thành phố ban hành trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Đây là cuộc thi được đánh giá có quy mô lớn, bài bản với số lượng bài dự thi chất lượng tốt với sự quan tâm đầu tư các nguồn lực của thành phố. Qua tổ chức chấm thi, Ban giám khảo đánh giá nhiều bài dự thi có chất lượng tốt đã trả lời đúng, đặc biệt đối với phần thi tự luận đã có những phân tích sâu sắc, bình luận minh họa về những điểm mới sửa đổi bổ sung trong bộ luật hình sự năm 2015.

Bà Hồ Xuân Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội – Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị lớn và là phong trào tìm hiểu kiến thức pháp luật rộng rãi.  

1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các đơn vị nhận giải Ba trong cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”

EVN HANOI là đơn vị đạt giải Ba trong cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” và được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trao tặng giấy chứng nhận cho sự cố gắng, nỗ lực và tuyên dương là một trong những đơn vị có thành tích cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với gần 80% số lượng CBCNV của EVN HANOI tham gia vào cuộc thi, việc nâng cao nhận thức về Pháp luật Việt Nam cho CBCNV cũng đáp ứng công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lộ trình tái cơ cấu EVN HANOI giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến 2025 đảm bảo tinh gọn về bộ máy hiệu quả, hiệu lực trong sản xuất kinh doanh cũng như dịch vụ khách hàng.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận cho các cá nhân. Người dự thi cần trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi, trình bày khoa học rõ ràng và khuyến khích bài thi trình bày mở rộng, sáng tạo có tranh ảnh minh họa.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

Đây là một hoạt động truyền thống của EVN HANOI mang ý nghĩa nâng cao nhận thức về Pháp luật cho CBCNV, ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao, đồng thời, các vi phạm pháp luật được giảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững.

(Ngân Quyên)