Ngày 16/10, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018 với hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVN HANOI nhấn mạnh: Năm 2016, 2017 là hai năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô giai đoạn 2016-2020, với chủ đề công tác năm 2016 là “Năm nâng cao năng lực quản trị trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”, năm 2017 là “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, EVN HANOI luôn xác định mục tiêu quan trọng hàng đầu là đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu điện phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân.

 DSC0109 1

Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc EVN HANOI trình bày báo cáo tại Hội nghị

Bước vào năm 2018 – năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020, thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 “Nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”, Tổng công ty đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đến từng đơn vị trực thuộc và tăng cường chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được giao.

Hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động của các Công ty điện lực trực thuộc; Xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm . Chủ động áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ một cách đồng bộ, mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực.

 DSC0103 1

100% đại biểu dự hội nghị nhất trí thông qua với Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty năm 2018

 DSC0154 1

Ông Mai Chí Hùng Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Tổng Giám đốc lên giải đáp các ý kiến của các đơn vị

Tại hội nghị Người lao động các cấp ở các đơn vị đã phổ biến và lấy ý kiến đối với bản Dự thảo Nội dung Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty đến từng người lao động, đồng thời, thảo luận đóng góp ý kiến. Kết quả: 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí thông qua. Cũng tại hội nghị Người lao động, các đơn vị đã thực hiện bầu Thành viên đại diện tập thể Người lao động tham gia đối thoại định kỳ đúng quy định và bầu đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty năm 2018 theo đúng hướng dẫn và số lượng được phân bổ.

 DSC0160 1

Đảm bảo quyền lợi của người lao động đã làm cho người lao động yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị, gắn bó với Tổng công ty

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty, sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự phối hợp hiệu quả của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Tổng công ty đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu SXKD do Thành ủy, UBND TP và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đời sống CBCNV không ngừng được cải thiện, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống CBCNV. Qua đó giúp các đơn vị có những giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao.

(Anh Quân)