DSC0046

Kiểm tra đảm bảo điều kiện an toàn cấp điện trở lại để người dân ổn định cuộc sống

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 18/7 – 21/7 trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội có mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Gần 1.300 hộ dân bị ngập sâu gần 3 mét khiến cho công tác đảm bảo cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn và để người dân sớm ổn định đời sống, sinh hoạt, với phương châm nước rút đến đâu cấp điện đến đó, trong 6 ngày vừa qua, Công ty Điện lực Chương Mỹ đã huy động 45 công nhân thường xuyên túc trực, bám sát địa bàn, kiểm tra đảm bảo điều kiện an toàn cấp điện trở lại để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tính đến sáng ngày 26/7/ 2018 sau khi kiểm tra điều kiện an toàn đảm bảo cấp điện trở lại, Công ty Điện lực Chương Mỹ đã khôi phục điện cho 232 hộ dân trên tổng số 972 hộ dân bị ngập úng.

(Hoa Việt Cường)