Ngày 6/9 đoàn công tác của Bộ điện và các Tổng công ty Điện lực Myanmar đã có buổi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác điện khí hóa tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI). 

Đoàn công tác do ông Thura Aung Bo - Phó Kỹ sư trưởng Bộ phận cấp điện, Bộ Điện lực làm trưởng đoàn cùng các thành viên là Kỹ sư điều hành, Trưởng Ban các Tổng công ty điện Yangon, Tổng Công ty Cấp điện Mandalay, Chuyên gia về năng lượng của Ngân hàng Thế giới tại Myanmar cùng Trưởng Dự án Hiệu quả Năng lượng - DEP - Ngân hàng Thế giới cùng tham dự.

DSC 0027 1

Đoàn công tác thăm quam tại trạm biến áp 110kV Mai Lâm

Ông Thura Aung Bo - Phó Kỹ sư trưởng Bộ phận cấp điện, Bộ Điện lực cho biết: "Myanmar hiện nay tỷ lệ điện khí hóa thấp chiếm khoảng 38%, ngành năng lượng của Myanmar đang trong giai đoạn chuẩn bị cải tổ đầu tư lưới điện phân phối và được biết trong thời gian qua Ngân hàng Thế giới đề cao những thành công vượt trội trong chương trình điện khí hóa nông thôn và xây dựng lưới điện phân phối hiệu quả tại Việt Nam. Đoàn công tác Bộ Điện lực Myanmar đã sang làm việc với Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội nhằm học hỏi kinh nghiệm triển khai dự án điện, chương trình điện khí hóa nông thôn với mong muốn đến năm 2030 Myanmar sẽ điện khí hóa trên cả nước".

DSC 0018 1

(Hoa Việt Cường)