Để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn trong việc thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng, tạo tiện ích và thuận lợi cho khách hàng khi chuyển đổi qua hình thức thu tiền điện mới của EVN HANOI, EVN HANOI và Vietcombank Hà Nội đã chính thức triển khai Dịch vụ thanh toàn tiền điện qua 2 kênh mới: Thanh toán tại Quầy và Thanh toán qua Internet Banking (Dịch vụ ngân hàng điện tử)

Theo đó, từ ngày 8/11/2016, EVN HANOI và Vietcombank Hà Nội sẽ cũng cấp 03 kênh thanh toán tiền điện phục vụ khách hàng sử dụng trên địa bàn Thủ đô là: (1) Kênh trích nợ tự động - Auto Debit; (2) Kênh thanh toán tại Quầy; (3) Kênh Internet Banking

Trước đó, Vietcombank cũng đã mở các tài khoản chuyên thu tiền điện cho 100% các Công ty Điện lực quận, huyện trực thuộc EVN HANOI.

SoTKweb

Danh sách các tài khoản chuyên thu tiền điện của Vietcombank Hà Nội

Đẩy mạnh thanh toán tiền điện qua ngân hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt là chủ trương của Chính Phủ và Thủ đô Hà Nội, EVN HANOI sẽ thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2020: Nhân viên Điện lực không trực tiếp thu tiền điện tại nhà khách hàng.

(Tiến Hiệp)