Tại Công điện số 6661/CĐ-EVN ngày 5/10/2020, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 5/10, vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km và phía Bắc Đông Bắc. Trong thời gian tới, vùng ấp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lớn có thể xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Công Thương, EVN từ đầu năm 2020 về triển hai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai.

Triển khai rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại đơn vị, địa phương; đảm bảo cung cấp điện an toàn, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình điện lực.

Chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để kịp thời triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

 Congdien6661EVN2020.pdf

(evn.com.vn)