27-02-2015 08:41:00
Ngày 13/02/2015, Công ty Điện lực Hoàng Mai tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến cách sử dụng điện an toàn, hợp lý và hiệu quả trong dịp Tết Ất Mùi trên các tuyến phố Tân Mai, Nguyễn Chính, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Đức Cảnh, Trương Định, Hoàng Mai, Đền
3-02-2015 10:56:00
Thực hiện chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tiết kiệm điện. EVN tăng cường tiết kiệm điện. Ảnh: tietkiemnangluong.com.vn Năm 2014, EVN đã đáp ứng đầy đủ