1. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

 

Trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và đạt tầm khu vực.

 

2. SỨ MỆNH

 

Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Vận hành cung ứng điện an toànliên tục, ổn định, đặc biệt là cung cấp điện an toàntuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hoá, ngoại giao của Đảng vàNhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Kinh doanh có hiệu quả, với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

 

3. KHẨU HIỆU

 

Trách nhiệm – Trí tuệ – Thanh lịch

 

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

4.1. Chất lượng – Tín nhiệm

EVN HANOI cam kết đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với độ ổn định, an toàn và chất lượng cao nhất cùng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến với tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và tác phong phục vụ chuyên nghiệp của mỗi CBCNV.

 

4.2. Tận tâm – Trí tuệ

“Người thợ điện Thủ đô: Trách nhiệm  Trí tuệ  Thanh lịch” là mục tiêu cơ bản trong chiến lược xây dựng phong cách làm việc của cán bộ công nhân viên EVN HANOI. Bản sắc này được thể hiện bằng tất cả sự tận tâm, sức lực và trí tuệ của mỗi thành viên EVN HANOI với mong muốn cao nhất là làm hài lòng khách hàng.

 

4.3. Hợp tác – Chia sẻ

EVN HANOI coi trọng sự hợp tác với các đối tác trên tinh thần tôn trọng, tin tưởng và mang lại hiệu quả, lợi ích của các bên.

Cán bộ công nhân viên EVN HANOI sẵn sàng chia sẻ, đoàn kết, trung thực, dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể vì sự phát triển của Tổng công ty.

 

4.4. Sáng tạo – Hiệu quả

Xây dựng mô hình quản lý sản xuất – kinh doanh tiên tiến, phát huy tính chủ động, sáng tạo mang lại hiệu quả cao nhất vì sự phát triển bền vững của EVN HANOI.