Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID - 19.

Bộ Y tế đưa ra hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú.

Không chủ quan, không hoang mang, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19.

(Thông tin từ Bộ Y tế)