Qua khảo sát của các đơn vị tư vấn độc lập, điểm số về mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã không ngừng được cải thiện qua từng năm. Điều này chứng tỏ những nỗ lực của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) trong quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô ngày càng tăng. Ảnh: Toàn Thắng

Theo khảo sát của đơn vị tư vấn độc lập OCD năm 2018, EVNHANOI đạt 8,04/10 điểm về mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện, tăng 0,18 điểm so với năm 2017. Trong đó, 20/30 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty có điểm khảo sát đạt trên 8 điểm; 18/30 đơn vị có điểm khảo sát trên mức trung bình chung của toàn Tổng Công ty (8,04 điểm).

Việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng được OCD thực hiện dựa trên bộ câu hỏi do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành với các yếu tố: cung cấp điện, thông tin đến khách hàng, hóa đơn tiền điện, dịch vụ khách hàng, hình ảnh kinh doanh, nhận thức về giá điện, đồng thuận của xã hội, thông tin về dịch vụ cung cấp điện và nội dung khảo sát dành cho Trung tâm chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, hai yếu tố của EVNHANOI được khách hàng sử dụng điện đánh giá cao nhất là cung cấp điện: 8,29 điểm và hoá đơn tiền điện: 8,17 điểm. Còn lại không có yếu tố nào bị giảm điểm so với năm 2017.

Tại Hội thảo tổng kết công tác đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện năm 2018 của EVNHANOI, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu: Từ những kết quả đã đạt được trong năm qua EVNHANOI cần phải đi nhanh hơn, bền vững hơn nữa, phấn đấu đạt mức độ hài lòng của khách hàng là 8,33 điểm trong năm nay và đạt 8,5 điểm vào năm 2020.

“Điểm chấm của khách hàng cho thấy tổng hòa kết quả của tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Do đó, EVNHANOI cũng như các đơn vị trực thuộc cần phải chú ý những điểm chưa thật sự tốt để làm tốt hơn”, ông Võ Quang Lâm nhấn mạnh.

Đây cũng là những mục tiêu mà EVNHANOI đang tập trung nỗ lực thực hiện nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện của Thủ đô với chất lượng ngày càng tốt hơn, đồng thời góp phần bảo đảm quyền và lợi ích cho khách hàng sử dụng điện.

                                                                                                                                      Toàn Thắng

(thanglong.chinhphu.vn)