Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) không cắt điện để sửa chữa lưới cao, trung, hạ áp trong ngày 10/10 để cấp điện liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017) trên toàn thành phố.

EVNHANOI cũng đã kiểm tra toàn diện các đường dây, trạm biến áp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng công ty. Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát, bộ lưu điện dự phòng. 

Tại các công ty điện lực đều bố trí lực lượng ứng trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư dự phòng; đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống. 

(dangcongsan.vn)