11-01-2011 12:03:14
1. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 Trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam vàđạttầm khu vực. 2. SỨ MỆNH Đảm bảođáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ sảnxuất, phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Vậnhành cung ứng điện an toàn,liên tục,