Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã lập phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiễn sẽ diễn ra từ ngày 8/12/2020 đến hết ngày 10/12/2020.

EVNHANOI đã lên phương án đảm bảo điện cho khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các khách sạn, nhà khách phục vụ đại biểu, các cơ quan thông tin đại chúng. Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới với hệ thống ATS tự động chuyển nguồn và máy phát điện dự phòng cùng hệ thống 2 UPS 120 kVA cấp dự phòng cho toàn bộ hệ thống ánh sáng, hệ thống âm thanh, màn hình LED, ánh sáng biểu diễn, bố trí lực lượng ứng trực và sẵn sàng xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h.

DSC 9201

Kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, các Công ty Điện lực sẽ tăng cường kiểm tra tiếp xúc, đo công suất đường dây và các trạm cần đảm bảo điện, phát hiện kịp thời các trường hợp quá tải, tiếp xúc không an toàn để có phương án xử lý. Ngoài ra, các đơn vị đã xây dựng phương án và diễn tập xử lý sự cố để chủ động trong công tác đảm bảo điện cũng như kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống. Tại các trạm biến áp, đội quản lý cũng thực hiện kiểm tra phòng chống cháy nổ.

DSC 9234

Phối hợp với đơn vị quản lý kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị

Công ty Điện lực Nam Từ Liêm phối hợp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia kiểm tra vận hành, thử tải ATS, UPS cùng hệ thống 06 máy phát (04 máy phát 2000kVA, 01 máy 1000kVA, 01 máy phát 350kVA) và hệ thống điện bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Bố trí tăng cường tuần canh các tuyến cáp từ 0h00 ngày 8/12/2020 đến hết 24h00 ngày 10/12/2020 để ngăn ngừa các trường hợp đào bới vi phạm hành lang an toàn tuyến cáp gây sự cố. Ngoài ra, các Công ty Điện lực đã chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng và các máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng xử lý sự cố cũng như đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

DSC 9238

Phối hợp với đơn vị quản lý kiểm tra hệ thống máy phát

DSC 9210

Kiểm tra nhiệt độ tiếp xúc của thiết bị

EVNHANOI thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện theo phương án đảm bảo điện đã lập, cùng với nhân lực, thiết bị, vật tư dự phòng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống xảy ra, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra thành công tốt đẹp.

(Việt Anh)