Chương trình Thời sự ngày 19/7/2017

(Đài truyền hình Hà Nội)