Chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp ngày 26/12/2016

(Đài truyền hình Hà Nội)