Chương trình Thời sự 9h, ngày 24/12/2016

(Đài truyền hình Hà Nội)