Chương trình Thời sự 11h45 ngày 28/11/2016

(Đài truyền hình Hà Nội)