Tài chính tiêu dùng ngày 18/10/2016

(Đài truyền hình Việt Nam)