Bản tin cuối ngày 17/10/2016

(Đài truyền hình Hà Nội)