Bản tin Tài chính Kinh doanh sáng ngày 23/9/2016

(Đài truyền hình Việt Nam)