31-05-2018 10:44:41
Ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1944/QĐ-TTg về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Để triển khai Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29 tháng
31-05-2018 10:28:05