1. CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

Làm hài lòng khách hàng là nghĩa vụ của chúng tôi

 

-       Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nội dung đã cam kết trong Hợp đồng ký với khách hàng.

-       Luôn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng với chất lượng theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước và của ngành.

-       Đảm bảo công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng.

2. CAM KẾT VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

 “Người lao động là trung tâm trong

hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNHANOI”

 

-       Đảm bảo ổn định công việc và đời sống của người lao động. Mọi người lao động đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

-       Đảm bảo sự minh bạch, công bằng về các chế độ chính sách với người lao động, về công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ.

-       Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được đào tạo, rèn luyện kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ. Khuyến khích người lao động đề xuất các ý tưởng sáng tạo, các sáng kiến được áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

-       Đảm bảo bí mật thông tin cá nhân, tôn trọng sự riêng tư của người lao động.

3. CAM KẾT VỚI CẤP TRÊN

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

 

3 1.            Cam kết với EVN

-       EVNHANOI cam kết luôn tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn và chỉ đạo của EVN.

-       Tập thể CBCNV EVNHANOI đoàn kết, nhất trí, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và các nhiệm vụ khác do EVN giao.

-       Tăng cường hợp tác, chia sẻ với các thành viên trong EVN vì mục tiêu phát triển chung.

3.2 Cam kết với Thành phố Hà Nội

-       EVNHANOI cam kết đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô.

-       Vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt là cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hoá, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

-       Thực hiện đúng quy hoạch, định hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội, đảm bảo mỹ quan môi trường đô thị. Kinh doanh có hiệu quả, với chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

4. CAM KẾT VỚI XÃ HỘI

“Vì sự phát triển chung”

-       Chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, hạn chế tối thiểu tác động đến môi trường. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, đi đầu trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển xanh, hiệu quả, bền vững.

-       Thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước; Tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua cũng như các hoạt động từ thiện xã hội.

-       CBCNV EVNHANOI nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của Thủ đô.