Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI - tiền thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ, được khởi công xây dựng từ năm 1892) được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ Công Thương, trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang xây dựng và phát triển, EVNHANOI đã đáp ứng đầy đủ các dịch vụ điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và hành chính - sự nghiệp; phục vụ các hoạt động chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội của Đảng và Nhà Nước trên địa bàn Thủ đô. EVNHANOI đã từng bước phát triển vững chắc và không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Thành uỷ,  HĐND, UBND Thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, đóng góp không nhỏ vào công cuộc đổi mới của Đảng, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Mỗi thành công của EVNHANOI ngày nay đều được xây dựng trên nền tảng văn hoá Điện lực Hà Nội, đã được các thế hệ Thợ điện Thủ đô xây dựng, duy trì, kế thừa và phát triển. Đó là nét văn hoá mang đậm tính truyền thống, phù hợp với đặc thù của ngành Điện và bản sắc văn hoá ngàn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội, được thể hiện qua phong cách ứng xử nội bộ, ứng xử với khách hàng, qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, qua các hoạt động văn hoá, xã hội, thể dục thể thao…

Từ những nhận thức trên, EVNHANOI biên soạn bộ tài liệu văn hoá với mong muốn đưa văn hoá EVNHANOI phát triển ngày càng sâu rộng, đi vào thực tiễn mọi mặt hoạt động đem lại ảnh hưởng tích cực đến phong cách làm việc và đạo đức của mỗi cán bộ công nhân viên, xây dựng nên hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm cao, về sự tận tâm, tận tụy trong từng công việc và hành động, để cùng giữ gìn, phát huy những giá trị đã có, hướng tới mục tiêu cao nhất là sự phát triển bền vững của EVNHANOI và trở thành doanh nghiệp phân phối điện thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN.