EVN HANOI  trân trọng cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian qua. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện để khách hàng tìm hiểu thông tin giá bán điện và minh bạch các thông tin trong tháng chuyển đổi giá điện, cung cấp công cụ giúp khách hàng có thể dễ dàng tính toán hóa đơn tiền điện, EVN HANOI kính gửi đến Quý khách hàng sử dụng điện Thông tin điều chỉnh giá bán điện năm 2019 bao gồm các nội dung sau: 
Các văn bản về giá bán điện Thông cáo báo chí Công cụ tính toán hóa đơn
 
 * Các văn bản về giá bán điện:
 * Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí của EVN HANOI về việc điều chỉnh giá bán điện năm 2019 theo quy định của Bộ Công Thương

* Công cụ tính toán hóa đơn

Untitled